UWAGA! WAŻNE! Opinia dot. projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",

w związku z udziałem KPZPOZ i Federacji "PZ" w projekcie współfinansowanym ze środków EFS pt. "Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji" oraz współpracą członków Grupy Roboczej nad poprawą skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 25.10 br. opinii dot. projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Proszę, o przesłanie uwag również zwrotnie, na adres: biuro@kpzpoz.pl

Podaję link do projektu:

https://www.monitorowanieprawa.pl/opiniowane-akty-prawne/2723-projekt-ustawy-o-cmentarzach-i-chowaniu-zmarlych.html


--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!