ARDZO WAŻNE! Komunikat w sprawie opieki koordynowanej w POZ

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",

NIE PODPISUJEMY ANEKSÓW!!!

Kuj-Pom. OW NFZ rozsyła pięcio-stronnicowe aneksy dot. opieki koordynowanej w POZ.
Warunki zaproponowane, przez płatnika świadczeń są nie do zaakceptowania, a same przepisy należy traktować jako niezwykle niebezpieczne (pod kątem wykładni rozszerzającej), co mogło by mieć tragiczne konsekwencje w przyszłości.

TRWAJĄ NEHGOCJACJE!!!

Kategorycznie nie podpisujemy aneksów!

Nowe informacje już wkrótce.