KUJAWSKO - POMORSKI
ZWIĄZEK
PRACODAWCÓW
OCHRONY
ZDROWIA

kpzpoz, kujawsko-pomoski związek pracodawców ochrony zdrowia
kpzpoz, kujawsko-pomoski związek pracodawców ochrony zdrowia
kpzpoz, kujawsko-pomoski związek pracodawców ochrony zdrowia
kpzpoz, kujawsko-pomoski związek pracodawców ochrony zdrowia
..........

"OCHRONA ZDROWIA ZACZYNA SIĘ OD NAS"

Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy
Członek Federacji ZPOZ "POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE"

Aktualności K-PZPOZ

Głosuj na Annę Osowską!

Zaczęło się! Wybieramy wyjątkowe kobiety związane z medycyną i ochroną zdrowia, które w swojej pracy zawodowej i działalności społecznej robią rzeczy nadzwyczajne, godne rozpropagowania i naśladowania, coś co sprawia, że zasługują na wyróżnienie. I na to, żeby je docenić.

czytaj całość >>

Szanowni Państwo,
poniżej przesyłam ciekawy link:
POLITYKA: "Polska na ostatnim miejscu w Europie pod względem liczby lekarzy"

czytaj całość >>

Trafia do Państwa XI wydanie naszego newslettera. Zachęcam do lektury podsumowania XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

czytaj całość >>

Komunikaty

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ"
Dotyczy: "Nowy" wzór recepty od 19 kwietnia

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
w związku z wcześniej wyrażanym zainteresowaniem pilotażami opieki koordynowanej w POZ przesyłamy bezpośrednio maila od Prezesa FPZ Jacka Krajewskiego w przedmiotowej sprawie.

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia Zarząd Funkcyjny Federacji "Porozumienie Zielonogórskie" rekomenduje, w każdym przypadku, skierowanie kandydata do uprawiania sportu do Poradni Medycyny Sportowej z zastosowaniem formuły:
„na podstawie §2 ust 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz.U.2016.1172 z dnia 2016.08.03) wnoszę o ocenę zdolności do uprawiania sportu”
 

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ", Trafia do Państwa XVI wydanie naszego newslettera.

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
Przesyłam Państwu do praktycznego wykorzystania w poradniach POZ ważny komunikat, stanowiący swoistą instrukcję powinnościowego postępowania.

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
przypominam, że uległ zmianie ChPL dla produktu leczniczego:
Influvac Tetra, zawiesina do wstrzykiwania w ampułko-strzykawce, szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana.

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
Dotyczy: Komunikat w sprawie eZLA

K-PZPOZ

Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia został powołany w celu:

1. wspierania rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia;
2. wspieranie rozwoju rynku świadczeń ochrony zdrowia;
3. integracje podmiotów ochrony zdrowia;
4. koordynacje opieki zdrowotnej;
5. wspierania podstawowej i ambulatoryjnej działalności zdrowotnej na rzecz społeczności lokalnej;
6. promocja zdrowia w województwie Kujawsko-Pomorskim i poza jej terenem;

Lokalizacja

Kontakt

Logowanie
Zamknij to okno