KUJAWSKO - POMORSKI
ZWIĄZEK
PRACODAWCÓW
OCHRONY
ZDROWIA

kpzpoz, kujawsko-pomoski związek pracodawców ochrony zdrowia
kpzpoz, kujawsko-pomoski związek pracodawców ochrony zdrowia
kpzpoz, kujawsko-pomoski związek pracodawców ochrony zdrowia
kpzpoz, kujawsko-pomoski związek pracodawców ochrony zdrowia
..........

"OCHRONA ZDROWIA ZACZYNA SIĘ OD NAS"

Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy
Członek Federacji ZPOZ "POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE"

Aktualności K-PZPOZ

Trafia do Państwa XI wydanie naszego newslettera. Zachęcam do lektury podsumowania XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

czytaj całość >>

Koleżanki i Koledzy Prezesi Wojewódzcy
Zespół Negocjacyjny Porozumienia Zielonogórskiego otrzymał zaproszenie na spotkanie z Prezesem Andrzejem Jacyną na godz. 14:30. Pojedziemy. O efektach powiadomimy. Do tego czasu proszę dopilnować, aby w żadnym województwie nie podpisać aneksów, nawet podwyżkowych dla pielęgniarek.

czytaj całość >>

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1273687,kontrola-zus-pracownikow-na-zwolnieniach-lekarskich.html

Można spodziewać się zwiększenia uprawnień kontrolnych ZUS

ZUS jest zaniepokojony: coraz wyraźniej „rozjeżdżają się” przychody od pracowników z wydatkami na choroby.

czytaj całość >>

Koleżanki i Koledzy Prezesi Wojewódzcy.
Proszę poinformować swoich członków, że aż do odwołania nie wystawiamy e-ZLA, a tylko i wyłącznie zwolnienia papierowe.
Z tego tytułu wszyscy nasi członkowie powinni w dniu jutrzejszym - to jest we wtorek - udać się po bloczki papierowe do ZUS (lub upoważniony przez nich personel).
 

czytaj całość >>

Komunikaty

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ","
przesyłam ciekawy link:
Teraz e-wizyta to e-diagnoza, e-recepta i e-zwolnienie"

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
Dlaczego e-zla nas nie satysfakcjonuje?
Przesyłam tekst Joanny Szeląg, który wyjaśnia dlaczego sprzeciwiamy się e-zwolnieniom obligatoryjnym.

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
Jako organizacja reprezentatywna Świadczeniodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej (i nie tylko), zrzeszającej w skali Polski blisko cztery tysiące podmiotów, staramy się o poprawę jakości pracy w POZ. W tym celu min. złożyliśmy jeszcze w okresie negocjacji czerwcowych warunków zawierania i realizacji świadczeń POZ propozycję skrócenia czasu pracy w POZ do godziny 16.00. jak widać temat jest rozwojowy.

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
Dotyczy: Brakujące środki na podwyżki dla pielęgniarek

Szanowni Państwo
członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
w imieniu Zespołu do spraw opiniowania aktów prawnych  Federacji "PZ" zawracam się z uprzejmą prośbą o zaopiniowanie poniższego projektu do dnia 18.10.2018 r.:

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
przypominam, iż partnerem KPZPOZ i Federacji "PZ"  „ AKCJI GRYPA”  w sezonie 2018/19 jest  firma Mylan właściciel marki   Influvac Tetra.

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
W załączeniu przesyłam projekt pisma - wezwania do zapłaty, na podstawie którego Członkowie KPZPOZ i "PZ" kierowaliby do poszczególnych oddziałów NFZ żądania zawarcia aneksów do umów i wypłaty zaległych środków w sytuacji, w której nie otrzymali środków wystarczających na pełne pokrycie podwyżek dla pielęgniarek i położnych. Miejsca wykropkowane i zaznaczone czerwoną czcionką to miejsca, w których konieczne będzie wpisanie właściwych dla danego podmiotu danych i kwot.
 

K-PZPOZ

Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia został powołany w celu:

1. wspierania rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia;
2. wspieranie rozwoju rynku świadczeń ochrony zdrowia;
3. integracje podmiotów ochrony zdrowia;
4. koordynacje opieki zdrowotnej;
5. wspierania podstawowej i ambulatoryjnej działalności zdrowotnej na rzecz społeczności lokalnej;
6. promocja zdrowia w województwie Kujawsko-Pomorskim i poza jej terenem;

Lokalizacja

Kontakt

Logowanie
Zamknij to okno